Zhejiang China Commodities City Group Co

17/F, Ocean Business Building, No.105 Futian Road, Yiwu City, Jinhua, ZHJ, China, 322000
Phone: 86-579-85182801
www.cccgroup.com.cn
Revenue: $619M
Industry: Retail - Department Stores
Employees: 4,498
SIC: Retail-Department Stores (5311)
NAICS: Department Stores (45211)
2014-10-14 13:52:22

Insights

Contacts

Director(s)

Jiangqian Bao Secretary of the Board, Director
Sujian Huang Independent Director
Changjiang Lu Independent Director
Jinchuan Shi Independent Director
Linbo Jing Independent Director
Yongming Fan Independent Director

GM/Managing Director(s)

Yunfeng Ding Deputy General Manager
Ronggen Chen Deputy General Manager
Jianfeng Yang Deputy General Manager
Bocheng Wu Vice Chairman of the Board, General Manager

Other

Chunming Wang Director
Lianxing Dong Director
Guichao Jin Director
Jinchi Zhao Director
Chengqun Li Director
Fangping Jin Chairman of the Board
Genfa Hu Director